هیچ‌گونه شادی‌ای ندارم، به جز یکی، و آن هم کار کردن است، کارکردن با جسمم و با جانم، بخصوص با جسمم. دوست دارم خودم را خسته کنم، عرق بریزم و به گوش خودم صدای قرچ و قروچ استخوان‌هایم را بشنوم. نصف پولی را که درمی‌آورم در هرجا و به هر نحوی که دلم بخواهد دور می‌ریزم و تلف می‌کنم. من بندهٔ پول نیستم، بلکه پول بندهٔ من است. من بندهٔ کارم و به این بندگی می‌بالم.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
barbod7
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۲۰:۵۴
Ali
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۵۹
HouriehEbrahimi
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۰۴
Elham
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۴۶