کیست که بداند کئامین ستاره‌ها دیگر خاموش شده اند؟کسی هست که بتواند بفهمد آیا همه آنها همچنان در آسمان سوسو می‌زنند؟
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Reyhaneh8
‫۳ سال قبل، جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۲۱