۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
f@eze
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۳۲
💟💟💟
‫۳ سال قبل، دو شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۰۳:۱۴