۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
f@eze
‫۲ ماه قبل، چهار شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۳۲
💟💟💟
‫۱۴ روز قبل، دو شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۰۳:۱۴