۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
f@eze
‫۵ ماه قبل، چهار شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۳۲
💟💟💟
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۰۳:۱۴