‏به جمعیت شتابان خیره شده ام و به صد سال آینده فکر میکنم. در صد سال آینده همه این آدمها، حتی خودم، از چهره زمین ناپدید و به خاک یا خاکستر تبدیل می‌شویم.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
f@eze
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۳۲