۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ ماه قبل، شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۳۱
Elham
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۵:۰۱
f@eze
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۱۱