۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۳۱
Elham
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۵:۰۱
f@eze
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۱۱