عزت‌نفس واقعی از شناخت درونی از اینکه شما فردی شایسته و با اعتمادبه‌نفس هستید و شایستگی زندگی خوب را دارید نشئت می‌گیرد. عزت‌نفس واقعی به معنای شناخت این واقعیت است که می‌توانید کارهایی را که تمایل دارید انجام دهید و همانی باشید که می‌خواهید؛ یعنی توانایی موفق شدن در رابطه‌ها را دارید و می‌توانید از آنچه هستید راضی باشید.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۵:۴۷