لغت‌نامه می‌گوید که "self" به معنای "خود فرد است" و "esteem" هم به معنای "داشتن احترام، تحسین و توجه بالا" است؛ بنابراین افراد دارای عزت‌نفس سالم، احترام و تحسین زیادی برای خودشان قائل هستند. آن‌ها با خودشان بسیار محترمانه رفتار می‌کنند.