هیچ وقت چیزی رو تا با چشمات نبینی، با گوشات نشنوی، با دستات لمس نکنی و توی ذهنت تصور نکنی و مفهومش نفهمی ، باور نکن
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
f@eze
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۱۱
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۴۲