هیچ وقت چیزی رو تا با چشمات نبینی، با گوشات نشنوی، با دستات لمس نکنی و توی ذهنت تصور نکنی و مفهومش نفهمی ، باور نکن
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
f@eze
‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۱۱