اونها به اسم مذهب خدا رو کشتند، به خاطر ایجاد نظم و انظباط و قدرت و اعتبار، از عشق چشم پوشی کردن.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
f@eze
‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۱۱
Reyhaneh8
‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۴۰