حتی شیدایی‌های بسیار جزئی و گذرا هم دلیل واقعی ندارن و فقط احساسات راستین خیلی عمیق هستن؛ به مراتب عمیق‌تر از این‌ها…