- تغییر زبانتان برای بیان ترجیح، پیشنهاد، انتخاب و هدفتان. از عباراتی مثل "می‌توانم" ، "هدفم این است که" ، "ترجیح می‌دهم" ، "انتخاب می‌کنم" و "دوست دارم" استفاده کنید. به‌جای اینکه در دل بگویید: "باید اعتمادبه‌نفس بیشتری داشته باشم" بگویید: "دوست دارم قاطع به نظر برسم." وقتی به این روش فکر کنید، می‌توانید بیشتر در مورد اعتمادبه‌نفستان و قاطع به نظر رسیدنتان کار کنید و اگر هم به موفقیت بزرگی نرسید، به خودتان ضربه نمی‌زنید و می‌توانید آرامش بیشتری داشته باشید.