گفت: سرم بازار مسگرهاست.
دستش را روی سینه اش گذاشت گفت: چیزی اینجا مانده ،
درست اینجایم ایستاده که هی حالم را خرابتر میکند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
arghavan_8110
‫۱۳ روز قبل، یک شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۰۶:۵۹
HouriehEbrahimi
‫۱۲ روز قبل، یک شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۳۵
atenarizevandi
‫۱۲ روز قبل، دو شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۰۵
lilamah
‫دیروز پنج شنبه، ساعت ۰۸:۰۰