آدم رویایی خاکستر رویاهای گذشته اش را بی خودی پس می‌زند ، به این امید که در میانشان حداقل جرقهء کوچکی پیدا کرده و فوتش کند تا دوباره جان بگیرند.
تا این آتش احیا شده قلب سرمازدهء او را گرم کند و همهء آنهایی که برایش عزیز بودند ، برگردند
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
arghavan_8110
‫۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۵۲