۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۲:۵۴
KiarashMilani
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۵۲