۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Reyhaneh8
‫۱۵ روز قبل، شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۲:۵۴
KiarashMilani
‫۱۳ روز قبل، یک شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۵۲