مردم به اسطوره‌های بنیادین نیاز دازند،که نقشی از آغاز پیدایش باشد،و قفلی که چارچوبی را حفظ کند که به نوبه خود از کل ساختار حقیقت ،و از زمان محافظت می‌کند: تالارهای یادبود و سرداب‌های فراموش شده،دیوارهای بین عصرها،تالارهای ورودی که ما را به سوی روزهای پایانی و هرچه که پیش آید می‌کشانند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۷ ماه قبل، جمعه ۲۸ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۴:۰۵