من این عقیده رو دارم که یه مرد کاملی برام وجود داره. خیلی زود از رابطه‌ای خسته می‌شم چون هیچ‌وقت کسی با معیارهام مطابقت نمی‌کنه. احساس می‌کنم دارم یه جستجوی تموم‌نشدنی برای جام مقدس انجام می‌دم…