وقتی از پله‌ها بالا می‌رفتند، دست همدیگر را گرفتند.
دست خوب است. کسی را که دست می‌دهد زیاد درگیر نمی‌کند ولی باعث آرامش خاطر کسی می‌شود که دست را می‌گیرد.