هیچ چیز دوام ندارد،هیچ چیز دقیق و قطعی نیست (به جز ذهن انسانی جزم اندیش). کمال‌گرایی،انکار وجود بی‌دقتی ناچیز،اما اجتناب‌ناپذیری است که درونی‌ترین و اسرارآمیزترین کیفیت هستی می‌باشد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫۲ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۵۰