استادم گفت: "آدسوی عزیزم، در طول این همه مدت که با هم سفر می‌کنیم، به تو یاد می‌دادم نشانه‌هایی را که دنیا مثل یک کتاب بزرگ از طریق آنها با ما حرف می‌زند، تشخیص بدهی. آلانوس دِ اینسولیس می‌گوید: هر موجودی در جهان همچون کتابی و تصویری به سان آینه بر ما پدیدار می‌شود
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۴۹