حق بجانب آنهائی است که می‌گویند بهشت و دوزخ در خود اشخاص است، بعضیها خوش بدنیا می‌آیند و بعضیها ناخوش
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
R_Aliabadi
‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۰۶:۵۸