یک چیزهائی هست که نمی‌شود بدیگری فهماند، نمی‌شود گفت، آدم را مسخره می‌کنند، هر کسی مطابق افکار خودش دیگری را قضاوت می‌کند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
R_Aliabadi
‫۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۰۶:۵۷
Ryhan
‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۳۷
Kimiakarimi
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۵۴