گاهی با خودم نقشه‌های بزرگ می‌کشم، خودم را شایسته همه کار و همه چیز می‌دانم، با خود می‌گویم. آری کسانیکه دست از جان شسته‌اند و از همه چیز سر خورده‌اند تنها می‌توانند کارهای بزرگ انجام بدهند. بعد با خودم می‌گویم. به چه درد می‌خورد؟ چه سودی دارد؟… دیوانگی، همه‌اش دیوانگی است!
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
R_Aliabadi
‫۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۰۶:۵۵
Kimiakarimi
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۵۳