فقط یک روز طول کشید تا متوجه شوم بودن در زندان مثل این است که لباسی را پشت‌ورو پوشیده باشی یا کفشی را تابه‌تا به پا کرده باشی. انگار پوست بدنم داخل بود و تمام رگ‌ها و استخوان‌هام بیرون. به خودم گفتم بهتر است به کسی تنه نزنی.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
R_Aliabadi
‫۱۰ روز قبل، یک شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۲۲