فقط وقتی برای تحمل دری‌وری‌ها بی‌میل باشی، روی پایت می‌ایستی و شروع به حرکت می‌کنی. در این مواقع هیچ انگیزه‌ای بر ای تغییر، قوی‌تر از حس بی‌میلی برای تحمل این شرایط نیست.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
R_Aliabadi
‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۴۸