۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
lilamah
‫۹ ماه قبل، چهار شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۰۳:۴۹
lilamah
‫۹ ماه قبل، چهار شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۰۳:۴۹
lilamah
‫۹ ماه قبل، چهار شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۰۳:۴۹