ما همیشه آرزوی زندگی بهتر از چیزی را که داریم در سر می‌پرورانیم. هر چه بیشتر تلاش کنیم که امروز آسوده و راحت باشیم، فردا ناراحت‌تر و پر دغدغه‌تر خواهیم بود. در حقیقت، هیچ مقصدی وجود ندارد. فقط جستجو، جستجو و جستجوست.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
R_Aliabadi
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۰۹:۰۷