من حاصل افکارم نیستم، بلکه نتیجه‌ی اعمالم هستم.
"تو با افکاری که در سر داری تعریف نمی‌شوی. تو همان چیزی هستی که انجام می‌دهی. تو اعمالت هستی."
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
R_Aliabadi
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۰۸:۲۳