۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
R_Aliabadi
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۱۸
lilamah
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۱:۱۸
Ketabedeltang
‫۹ ماه قبل، دو شنبه ۵ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۲۱