پیامد هر عملی در خود آن عمل موجود است. جرایم فکری منجر به مرگ نمی‌شوند، جرایم فکری خود مرگ هستند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
R_Aliabadi
‫۱ سال قبل، جمعه ۲۶ اسفند ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۵۳