بدترین دشمن انسان، سیستم عصبی خود اوست. هیجانات درونی در هر لحظه ممکن است خودش را به صورتی مشخص آشکار سازد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
simsimi
‫۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۳۸