تقویم مطالعه ۱۳۹۸ X
آبان
آذر
دی

آخرین فعالیت‌ها


  • آوای جیرجیرک
    از آوای جیرجیرک :

    گم کردن، بهای قدر ندانستن است. این را مادرم یادم داد. به‌نظر او برای دختر سربه هوایی مثل من، دانستن این جور چیزها لازم بود. جامدادی پُر از مدادم را به دستم داد و گفت: «قدر چیزهایی را که داری بدان، مثلاً همین مدادها، گم که شوند آن‌وقت دلت می‌سوزد.» مداد و پاک‌کنم را به نشانه‌ی فهمیدن حرف‌های مادر با نخ دور گردنم آویختم تا گم نشوند. نمی‌دانم با این ... (...)

  • آوای جیرجیرک
    برای آوای جیرجیرک نوشت :

    کتاب آوای جیرجیرک،نوشته ی خانم فایزه مالک پور،درباره عشقی ست که در دامن پاک کودکی پرورش می‌یابد. عشقی که میان دو کودک آغاز می‌شود و تا ابد ادامه دارد. با آنکه دو کودک بزرگ می‌شوند اما گویی این عشق هنوز از زبان کودکی نقل میشود که هیچ گاه درمانده و مایوس نمیشود که این موضوع به زیبایی داستان می‌افزاید. این کتاب یادمان می‌آورد که کودکی چه دنیایی بود و ما چه فراموشکاریم. فصل بندی کتاب به دو بخش آدم و حوا اثر گذاری عمیقی را ایجاد می‌کند. این کتاب را به تمام کسانی که عشق را می‌دانند پیشنهاد می‌کنم.