تقویم مطالعه ۱۳۹۹ X
خرداد
تیر
مرداد

آخرین فعالیت‌ها


  • احتمالا گم شده‌ام
    از احتمالا گم شده‌ام :

    می دانم این تقدیر است و این زندگی یی است که برای هر کس یک جور است و هرکس باید همان جورش را زندگی کند. این تقدیر است و وقتی فکر می‌کنیم تغییر کرده است یا تغییرش داده ایم، نمی‌دانیم که همان تغییر هم تقدیر است… (...)