تقویم مطالعه ۱۳۹۸ X
اردیبهشت
خرداد
تیر

آخرین فعالیت‌ها


 • دفاع لوژین
  ستاره داد
 • دفاع لوژین
  از دفاع لوژین :

  در بی معناییِ چیزی که اتفاق می‌افتاد چیز مطبوعی وجود داشت. (...)

 • دفاع لوژین
  از دفاع لوژین :

  شیطان به سیاهی نقاشان خودش نیست. (...)