۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۲۶
parham-nasa
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۴۷
Elham
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۲۲
Mahkame
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۶
ammi1378
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۶
somayeh2316
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۴۵
Mobina_fxr
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۲