۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۵۶
ammi1378
‫۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۳۳
Elham
‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۵۱
Mahkame
‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۶