آخرین فعالیت‌ها


  • راز فال ورق
    از راز فال ورق :

    درست پیش از آنکه دوستی تلفن بزند یا وارد خانه ام شود درباره ی او فکر میکنم. بسیاری از مردم ، این هم آیندی را پدیده ای ماورا طبیعی می‌دانند. اما اگر این دوست تلفن هم نزند ، من به او فکر میکنم! به علاوه ، او بیشتر اوقات به من تلفن میزند ، بی آنکه من به او فکر کرده باشم. متوجه شدی ؟ مسئله این است که مردم ... (...)

  • ناطور دشت
    ستاره داد