تقویم مطالعه ۱۳۹۸ X
اردیبهشت
خرداد
تیر

آخرین فعالیت‌ها


 • عقاید 1 دلقک
  از عقاید 1 دلقک :

  هرگز نباید سعی در تکرار لحظات داشت، باید آنها را همان گونه که یک بار اتفاق افتاده اند، فقط تنها به خاطر آورد. (...)

 • یک بعلاوه یک
  ستاره داد
 • من پیش از تو
  ستاره داد
 • قلعه حیوانات
  از قلعه حیوانات :

  اسکوئیلر: رفقا. تصور نکنید پیشوا بودن لذتبخش است درست برعکس. کاری است بسیار دقیق و پرمسئولیت هیچ کس به اندازه رفیق ناپلئون به تساوی حیوانات معتقد نیست او بشخصه بسیار خوشحال هم می‌شد که مقدرات شما را به خودتان واگذار کند اما چه بسا ممکن است که شما به غلط تصمیمی اتخاذ کنید (...)