بریده‌هایی از رمان عارف جان سوخته (شرح حال مولانا)

نوشته نهال تجدد