بریده‌هایی از رمان آوای جیرجیرک

نوشته فائزه مالک‌پور