• از مجموع ۹۴ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'فرانی و زویی' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۴ رو بدست آورده.
۱۵۲۰۱۱ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۹۸ را داده‌ند.
• رمان 'فرانی و زویی' در کتاب‌خانه‌ی ۷۵ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۷۵ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Oztm
Oztm
۱۴۰۲/۱/۲۶

Jdashab
Jdashab
۱۳۹۹/۱۱/۲۳

دانشیار
دانشیار
۱۳۹۹/۱/۱۲

fatemehmoosavi
fatemehmoosavi
۱۳۹۸/۳/۱۳

memetti
memetti
۱۳۹۷/۱۱/۲۷

Kasra
Kasra
۱۳۹۷/۷/۱۵

Mahyanmb
Mahyanmb
۱۳۹۷/۷/۲

Parisa67
Parisa67
۱۳۹۷/۴/۳۱

Tiazi
Tiazi
۱۳۹۷/۴/۲۶

SabaF
SabaF
۱۳۹۷/۴/۱۴

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۴/۲

mahboob-shad
mahboob-shad
۱۳۹۷/۳/۱۹

nermin
nermin
۱۳۹۷/۳/۱۹

Shiba_n
Shiba_n
۱۳۹۷/۳/۱۷

Mrswolf
Mrswolf
۱۳۹۷/۳/۱۷

Sheidaee
Sheidaee
۱۳۹۷/۳/۱۷

Minas
Minas
۱۳۹۷/۳/۱۵

Shiban
Shiban
۱۳۹۷/۳/۱۵

Mahan_m
Mahan_m
۱۳۹۷/۳/۱۵

Hani_niro
Hani_niro
۱۳۹۷/۲/۳۱

Chehrzad
Chehrzad
۱۳۹۷/۲/۳۱

Afra_klo
Afra_klo
۱۳۹۷/۲/۲۷

Milipinkman
Milipinkman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Niliam
Niliam
۱۳۹۷/۲/۲۷

Andre
Andre
۱۳۹۷/۲/۲۶

Mikaeil
Mikaeil
۱۳۹۷/۲/۲۳

Rosik
Rosik
۱۳۹۷/۲/۲۳

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Teni
Teni
۱۳۹۷/۲/۲۲

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Amirezaa
Amirezaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kezman
Kezman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Okhtay
Okhtay
۱۳۹۷/۲/۲۲

Vahid_fg
Vahid_fg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Pasha
Pasha
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fereydoon
Fereydoon
۱۳۹۷/۲/۲۲

A'avin
A'avin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Aida_tz
Aida_tz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sajjad_m
Sajjad_m
۱۳۹۷/۲/۲۲

Ramin_tr
Ramin_tr
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamid_niknejad
Hamid_niknejad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kattii
Kattii
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sogand_rz
Sogand_rz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Raheem
Raheem
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mona_rad
Mona_rad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Faraaaz
Faraaaz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahshid_emami
Mahshid_emami
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sevedam
Sevedam
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sarie
Sarie
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hadi_sedaghat
Hadi_sedaghat
۱۳۹۷/۲/۲۲

Azarakhsh
Azarakhsh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sima_mohebi
Sima_mohebi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Rezaroman
Rezaroman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Caren
Caren
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shivatools
Shivatools
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamin_gooy
Hamin_gooy
۱۳۹۷/۲/۲۲

Pari_pari
Pari_pari
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsan_kiani
Mahsan_kiani
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sepidar
Sepidar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsimaa
Mahsimaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Encie
Encie
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shahyar
Shahyar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Nikii
Nikii
۱۳۹۷/۲/۲۲

Setii
Setii
۱۳۹۷/۲/۲۲

Gandomaak
Gandomaak
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mehdi_rostami
Mehdi_rostami
۱۳۹۷/۲/۲۲

ShShahrzad
ShShahrzad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shole
Shole
۱۳۹۷/۲/۲۲

Yasiin
Yasiin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mehrnaz_xh
Mehrnaz_xh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Rasoulg
Rasoulg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahttab
Mahttab
۱۳۹۷/۲/۲۲

Alirezahh
Alirezahh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mori_mori
Mori_mori
۱۳۹۷/۲/۲۲

Simamaleki
Simamaleki
۱۳۹۷/۲/۲۲

Masoudreisi
Masoudreisi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Siminbar
Siminbar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsansh
Mahsansh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shimahosini
Shimahosini
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shirinfig
Shirinfig
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sheghi
Sheghi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Azade_azad
Azade_azad
۱۳۹۷/۲/۱۲

Maali
Maali
۱۳۹۷/۲/۱۲

Darush
Darush
۱۳۹۷/۲/۶

Tarkofseki
Tarkofseki
۱۳۹۷/۲/۵

Holden_caulfield
Holden_caulfield
۱۳۹۷/۲/۳

Sheidaaaaa
Sheidaaaaa
۱۳۹۷/۱/۳۱

atena1987
atena1987
۱۳۹۵/۱۱/۲۵

Mary Daisy Dinkle
Mary Daisy Dinkle
۱۳۹۵/۱/۱۰

vida.c
vida.c
۱۳۹۳/۱/۶

Hamid.Koodari
Hamid.Koodari
۱۳۹۲/۹/۱۷