• از مجموع ۲۴ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'جاودانگی' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۰۴ رو بدست آورده.
۱۸۳۶۳ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۱۲ را داده‌ند.
• رمان 'جاودانگی' در کتاب‌خانه‌ی ۱۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۳/۲

lily
lily
۱۳۹۷/۲/۱۸

Hesamodin
Hesamodin
۱۳۹۷/۲/۱۶

Roziittaa
Roziittaa
۱۳۹۷/۲/۱۰

Shivatools
Shivatools
۱۳۹۷/۲/۵

Shimahosini
Shimahosini
۱۳۹۷/۱/۳۱

Musa
Musa
۱۳۹۶/۱۱/۱۳

sou_lesoleil
sou_lesoleil
۱۳۹۶/۹/۱۲

kebria
kebria
۱۳۹۶/۵/۲

bahmani
bahmani
۱۳۹۶/۳/۲۶

StypidPawns
StypidPawns
۱۳۹۶/۳/۲۵

Sarah7CB
Sarah7CB
۱۳۹۶/۲/۲۲

Avishan666
Avishan666
۱۳۹۶/۲/۲۰

Nasim1396
Nasim1396
۱۳۹۶/۱/۲۰

Munet
Munet
۱۳۹۵/۱۲/۴

Sohrab_R
Sohrab_R
۱۳۹۵/۱۲/۴

saharjafari00
saharjafari00
۱۳۹۵/۱۱/۱۹

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۷/۵

Moses
Moses
۱۳۹۵/۵/۸

H@ss@n
[email protected]@n
۱۳۹۴/۴/۲۴

baktash
baktash
۱۳۹۲/۱۲/۱۹

Forte
Forte
۱۳۹۲/۷/۲۲

sadeghsm
sadeghsm
۱۳۹۲/۵/۲۵

airago
airago
۱۳۹۲/۴/۱۹