۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۰ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۰۶:۲۵
وحید آبدارباشی نژاد
‫۱۰ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ساعت ۱۷:۲۳