پروژه میهم دنیا را نجات می‌دهد. دوران یخبندان فرهنگ. دوره تاریکی اجباری… همانطور که باشگاه مشت زنی کارمندها و یام رسانها را له و لورده می‌کند ، پروژه میهم هم تمدن را نابود می‌کند تا بتوانیم چیز بهتری از دنیا بسازیم… این هدف پروژه میهم است ، انهدام فوری و کامل تمدن.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
MahsaSH
‫۶ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۰۶:۱۲
Elham
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۲۰
jhamid93
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۱۷