۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrdad
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۲
docharane
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۲