۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Banafsheh
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۶:۱۲
docharane
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۱۶