اگر فقط دو کلمه برای توصیف تو در اختیار داشتم ،این دو کلمه را انتخاب می‌کردم: "دل خراشیده و شاد" و اگر فقط یک کلمه در اختیار داشتم ،آنی را انتخاب می‌کردم که این دو کلمه را با هم در بر داشته باشد: "دوست داشتنی". این کلمه خیلی به تو می‌آید،درست مانند روسری‌های ابریشمی آبی که به دور گردنت می‌بستی یا مانند خنده ی چشم هایت وقتی کسی آزارت می‌داد.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۸:۰۸
Hamid.Koodari
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۲۰:۲۶
Elham
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۱
hedgehog
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۵۱