بعضی چیزها را نمی‌شود گفت. بعضی چیزها را احساس می‌کنید. رگ و پی شما را می‌تراشد، دل شما را آب می‌کند، اما وقتی می‌خواهید بیان کنید می‌بینید که بی‌رنگ و جلاست. مانند تابلوئیست که شاگردی از روی کار استاد ساخته باشد. عینا همان تابلوست. اما آن روح، آن چیزی که دل شما را می‌فشارد، در آن نیست.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۰۵:۲۳
Hamid.Koodari
‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۱ دی ۱۳۹۲، ساعت ۱۰:۵۵
D Sez
‫۷ سال قبل، جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ساعت ۰۳:۰۸
Elham
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۴
notation69
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۲۷
Hashi110
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۵۸
HouriehEbrahimi
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۲۴