بعضی چیزها را نمی‌شود گفت. بعضی چیزها را احساس می‌کنید. رگ و پی شما را می‌تراشد، دل شما را آب می‌کند، اما وقتی می‌خواهید بیان کنید می‌بینید که بی‌رنگ و جلاست. مانند تابلوئیست که شاگردی از روی کار استاد ساخته باشد. عینا همان تابلوست. اما آن روح، آن چیزی که دل شما را می‌فشارد، در آن نیست.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۱۶:۵۳
Hamid.Koodari
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۱ دی ۱۳۹۲، ساعت ۲۲:۲۵
D Sez
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ساعت ۱۴:۳۸
Elham
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۰۴
notation69
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۵۷