همیشه آن‌قدر جدی و ناکام به‌نظر می‌رسید که زن‌ها یاورشان می‌شد که عاشق است. خیال می‌کردند شاعر است.