در هر جنگی باید به دو چیز نگاه کرد، یکی به کفش مردم، ودیگر به دندان بچه‌ها. این‌ها نشان می‌دهند که یک جنگ چقدر فاجعه آمیز بوده.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahralabbafan
‫۶ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۰:۲۱
Elham
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۲۴