۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
billy anger
‫۱۰ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۸:۳۵
sina133
‫۷ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۰۴
hamid1994
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۰۴
Ali
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۷
afsaaan
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۰۱